PAYLAŞ

Cinsiyet Seçimi

Doğacak bebeğin cinsiyeti önceden seçmek teknik olarak mümkündür.

Bebek cinsiyet seçimi hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın…

CİNSİYET SEÇİMİ

iStock_000003013489_FullDoğacak çocuğun cinsiyetini belirme isteği neredeyse tarihin kendisi kadar eskidir. Bir çok ülkede mal varlığının ve aile isminin devamı için erkek çocuk daha çok istenmektedir. Bu ülkelerdeki erkek çocuk isteğinin ekonomik, dini ve kültürel nedenleri tartışılabilir. Ancak günümüzde kız çocuk isteği de giderek yaygınlaşmaktadır.

CİNSİYET SEÇİMİ YÖNTEMLERİ

Tarih boyunca cinsiyet tercihi için insanlar sayısız yollar denediler ve bunlar neredeyse hemen hemen hiç biri başarılı olamadı. Seks pozisyonları, mevsimlere göre zamanlama, farklı yiyecek ve içeceklerin kullanılması gibi sayabileceğimiz bu yöntemler bilimsel bir temele dayanmazlar. Bazı yöntemler belirli bir cinseyitin olabilme ihtimalini artırsa da bu yöntemlerden hiç biri kesin sonucu garanti edemezler.

En çok kullanılan bilimsel Yöntemler;
Sperm Ayırma

22Sperm sorting is an advanced technique that sorts sperm "in vitro" by flow cytometry. This shines a laser at the sperm to distinguish X and Y chromosomes, and can automatically separate the sperm out into different samples. However, a sample that is prepared after the separation technique will not consist entirely of one type of sperm.

Sperm ayırma flow sitometri yöntemi ile spermlerin laboratuar ortamında ayrılmasını sağlayan gelişmiş bir yöntemdir. X ve Y kromozolarını ayırmak için sperm laser altında incelenir. Ancak bu yöntem sonucunda tamamen bir tipden oluşan sperm elde etmek mümkün değildir. 

ovulasyonSitometrik sıralamadan önce semen her bir spermatozonun DNA sına bağlanan, Hoechst 33342 adı verilen bir floresan boya ile işaretlenir. X kromozomu Y kromozomundan daha büyük olduğu için ( daha fazla DNA vardır), kız spermatoz (X kromozomu içeren) daha çok boya absorbe edecektir. Sonuç olarak UV lamba altında sitometrik sıralama işleminde X sperm daha parlak görünecektir. Sperm akış sitometrisinden tek sıra halinde geçerken her bir sperm bir damla sıvı ile ayrılarak kromozom durumuna göre bir elektrik yükü verilir ( örneğin X pozitif, Y negatif gibi).

Daha sonra X ve Y damlalarının akışı elektrostatik ayrıştırma ile farklı kaplara yönlendirilerek ayrıştırılır. Bu teknoloji halen ticari olarak MicroSort markası adı altında kullanılmaktadır.

MicroSort teknolojisi ile %88 X içeren sper ya da %73 Y içeren sperm elde edilebilir. Bu sayede bu sonuç örnekleri aşılama ya da tüp bebek için kullanılarak 60-70 % oranında istenilen cinsiyeti belirleme ihtimali oluşturulur.

IVF/PGD: Preimplantation Genetic Diagnosis

IVFOvülasyon stimülasyonundan sonra oluşan çok sayıda yumurta anneden alınır. Yumurtalar laboratuar ortamında babanın spermleri kullanılarak “in vitro fertilization” IVF yani tüp bebek yöntemi ile döllenir. “in vitro” latince “cam içerisinde” anlamına gelir. Embriyo mitoz bölünmeler sonucu gelişirken cinsiyetlerine göre ayırılarak istenilen cinsiyet anne karnına yerleştirilir.

iStock_000020200005_DoubleTüp bebek yönteminden önce döllenmiş yumurtalar genetik olarak PGD ( preimplantation genetic diagnosis) yöntemi ile incelenebilir. Embriyo 6-8 hücreye ulaştığında hücrelerden bir tanesi güvenle alınabilir. Embriyodaki her bir hücre bireyi oluşturacak yeteneğe sahiptir. Bu nedenle 6-8 hücreden bir tanesinin alınması bireye hiç bir zarar vermez. Bu sayede genetik uzmanları genetik kusurları ve embroyunun cinsiyetini inceleyebilirler. Cinsiyet belirlendikten sonra istenilen embriyo anne karnına taşınır.

Hamilelik Sonrası

Hamilelik sonrası cinsiyet tayini yapılarak istenmeyen cinsiyetin düşük yapılması işlemidir. Doğum öncesi cinsiyet tayini için anneden fetüsün DNA sını içeren kan örneği alınır. Hamileliğin 7. Haftasından sonra alınan örneklerde cinsiyet tayini için başarı oran %98 dir.

Doğum sonrası
  1. Doğum sonrası istenmeyen cinsiyetin öldürülmesi. Yasadışı olmasına rağmen hala dünyada uygulamaları görülmektedir.
  2. Doğum sonrası istenmeyen cinsiyetin terk edilmesi. Yasadışı olmasına rağmen dünyada uygulamarı görülmekltedir.
  3. Istenmeyen cinsiyetin evlatlık verilmesi ya da istenilen cinsiyette evlatlık edinilmesi.

YASAL DURUM

Sosyal sebepler ile cinsiyet seçimi Türkiye dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde yasadışıdır. Bu yasaklı ülkelerdeki bazı insanlar bu amaçla Amerika, meksika, İtalya, Tayland gibi bu sürecin yasal olduğu ülkelere seyahat etmektedirler.

 

 

 

 

HİZMET TALEP FORMU