Turkey for Health

PAYLAŞ

Diğer Tedaviler

Hizmet verdiğimiz; ortopedi, kardiyoloji, kalp cerrahisi, damar cerrahisi ve beyin sinir cerrahisi tedavileri aşağıda listelenmiştir.

İlgilendiğiniz tedavi ücretleri ya da rezervasyon için lütfen hizmet talep formunu doldurun…

Daha fazla bilgi almak için bize ulaşın…

Ortopedi

 • Kırık Cerrahisi
 • bimalleoler kırık
 • Kırıkların kapalı reduksiyonu (Scapula,Humerus,Radius,Pelvis,Ulna,Femur,Tibia,Fibula)
 • Kırıkların cerrahi tedavisi (Metatarsal,Metacarpal)
 • Kırıkların Cerrahi tedavisi (Tarsal,Carpal,Clavicular,Patella)
 • Malleol-epikondil kırığı
 • Kapalı IMN (Scapula,Humerus,Radius,Pelvis,Ulna,Femur,Tibia,Fibula)
 • Açık IMN (Scapula,Humerus,Radius,Pelvis,Ulna,Femur,Tibia,Fibula)
 • İmplant çıkarılması
 • İmplant çıkarılması (Scapula,Humerus,Radius,Pelvis,Ulna,Femur,Tibia,Fibula)
 • Artroplasti
 • Total diz artroplastisi (Protez dahil tek taraf)
 • Total kalça artroplastisi (Çimentolu, protez dahil tek taraf)
 • Unikondüler diz protezi
 • Diz revizyon protezi
 • Kalça Protez Revizyonu
 • Artroskopi
 • Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
 • Tanısal artroskopi
 • Artroskopik Menisküs ameliyatı
 • Eklem kıkırdak debridmanı + Drill veya mikrokırık
 • ayak bileği artroskopisi
 • Menisküs onarımı
 • Mozaikoplasti
 • ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu
 • Artroskopik SLAP onarımı, omuz
 • Artroskopik Bankart onarımı, omuz
 • artroskopik rotator kuf onarımı, omuz
 • artroskopik akromyoplasti/rotator kuf debridmanı, omuz
 • Pediatrik Ortopedi Cerrahisi
 • Gelişimsel kalça displazisi, açık redüksiyon
 • Gelişimsel kalça displazisi, pelvik osteotomiler
 • Gelişimsel kalça displazisi, periasetabuler osteotomiler
 • Gelişimsel kalça displazisi, pelvik + femoral osteotomiler
 • omurga Cerrahisi
 • Torakolomber Omurga kırık - çıkık
 • Konjenital skolyoz / kifoz, cerrahi tedavi
 • Spondilolistezis
 • Kifoplasti
 • Spinal stenoz, laminektomi
 • Ortopedik Onkoloji
 • Benign kemik tümör veya kist çıkarılması yada küretajı
 • Malign Kemik Tümör rezeksiyonu
 • Diğer Ortopedik Cerrahiler
 • Halluks valgus (bunionektomi dahil) ameliyatı
 • femoroasetabuler sıkışma
 • FAI - Pincer
 • FAI - Minced
 • Tendon Onarımı
 • Tendon Transferi
 • Yüksek Scapula Rekonstrüksiyonu
 • osteotomi

Kardiyoloji

 • Anjiyo (Radial)
 • Anjiyo (Anestezi ile çocukta)
 • PTCA
 • Stent (Her biri)

Kalp Cerrahisi

 • Bypass - Elektif
 • Kapak replasmanı (Kapak dahil)
 • CABG (Pediatric)
 • EPS
 • EPS Çocuk/Anestezi
 • EPS + RF Tek seviye ablasyon
 • EPS + RF Tek seviye ablasyon - Çocuk/Anestezi
 • Bypass+Aort Kapak Replasmanı(Kapak dahil)
 • Aort anevrizma onarımı
 • Büyük damarların transpozisyonunun onarımı
 • VSD kapatılması
 • PDA
 • PDA+Bypass
 • PDA + Aort koarktasyonu

Damar Cerrahisi

 • Bipolar radyofrekans veya lazer ile varis kesilmesi(her biri)
 • Bipolar radyofrekans veya lazer ile varis kesilmesi(iki taraflı)
 • VSM veya VSP bağlanması, bölünmesi, tam çıkarılması (Her biri)
 • VSM veya VSP bağlanması, bölünmesi, tam çıkarılması (iki tarata)
 • Perforan venlerin dermal greftli veya greftsiz bağlanması
 • Alt ekstremitelerde perforan venlerin laser ile kesilmesi
 • Venöz ülser tedavisi
 • Varis çıkarılması( her bir lokal pake)

Beyin Sinir Cerrahisi

 • Anevrizma Ameliyatı, Çoklu Anevrizma
 • Anevrizma Ameliyatı, Tek Anevrizma
 • Arteriovenöz Anomali
 • Beyin absesinin burr deliği ile araştırılması
 • Beyin absesi, Kraniotomi
 • Burr deliği açılması
 • Çökme Kırığı
 • Kompleks Çökme Kırığı
 • Fasya lata grefti ile duraplasti
 • Galeal greft ile duraplasti
 • Kraniektomi ile epidural hematom boşaltılması
 • Kraniotomi ile epidural hematom boşaltılması
 • Mikrocerrahi ile glial tümör çıkarılması
 • Halo sabitlemesi
 • Tek sinir eksplorasyonu
 • Hidrosefali (Şant hariç)
 • Hidrosefali (Şant dahil)
 • Sinajet intraserebral hematom kraniotomi ile
 • Karotid endarterektomi
 • Otojen greft ile kranioplasti
 • Mikrocerrahi ile tek sinir onarımı
 • Mikrocerrahi ile greft ile tek sinir onarımı
 • Ulnar sinir transpozisyonu
 • İnterbody fizyonuu ile lumbal posterior diskektomi
 • Sipinal meningomiyelosel tamiri
 • Tek burr deliği ile subdural hematom boşaltılması
 • Bilateral kraniotomi ile subdural hematom boşaltılması
 • Tek taraflı kraniotomi ile subdural hematom boşaltılması
 • İki taraflı kraniotomi burr deliği ile subdural hematom boşaltılması
 • Anterior servikal tek seviye mikrodiskektomi ve greft
 • Posterior servikal dekompresyonu ve greft füzyonu
 • Spinal meningosel onarımı
 • Tek seviye kontra lateral dekompresyonun laminektomi ile yapılması
 • Akrilik greft ile tek seviye vertebroplasti ve kifoplasti
 • Tek seviye mikrodiskektomi
 • Karpal Tunelde median sinir dekompresyonu
 • Mikrocerrahi ile kafa tabanı tümörünün çıkarılması

 

HİZMET TALEP FORMU